Sovellusten ohjelmointi "avaimet käteen" -palveluna

Parasta ratkaisua omiin toiminnallisiin tarpeisiin ei aina ole valmiina saatavilla tai ne voivat olla osa kohtuuttoman kalliita kokonaisratkaisuja.  Tällöin kannattaa toteuttaa täysin omien tarpeiden mukaisesti suunniteltu sovellus. Pohjana voi olla myös vanha tietojärjestelmä, joka kaipaa uudistamista.

Uuden järjestelmän kehitys tapahtuu seuraavissa vaiheissa:

  • Määritys
  • Suunnittelu
  • Toteutus
  • Käyttöönotto
  • Ylläpito- ja kehityssuunnitelma

Karkea arvio toteutuksen kustannuksista saadaan maksuttomassa määrityspalaverissa. Määritysvaiheen aikana saadaan tarkennettu vaiheistus, aikataulutus ja haluttaessa sitova kustannusarvio.

Toteutuksia on tehty useiden kymmenien tekniikoiden pohjalle, mm:

  • Käyttöjärjestelmiä: Windows, Mac, Linux, Android

  • Ohjelmointikieliä: Java, JavaScript, Delphi, SQL, Python, C, C++, C#, Android, shell-skriptit

  • Tietokantoja: MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, Sybase, Oracle, PostgreSQL, Interbase, Paradox

  • JavaScript-framework:jä: Vue, Node.js

  • Liittymiä: Finvoice, Paytrail, Checkout, Google Maps, Emce, Procountor, Sonet, SAP, BPCS, IDP, LDAP, CSV, JSON, XML, Rest, HTTP, HTTPS, Excel, FTP, SFTP, SSH, Sähköposti/SMTP, SPF/DNS, SMS, OKQ8, FTL / Alfons Haar