Tietojärjestelmän ylläpito- ja kehityspalvelut

Onko käytössäsi vanha tietojärjestelmä, johon on vaikea saada tuki- ja ylläpitopalveluja?

Vetokonsultit Oy:llä on koettu prosessi vanhojen tietojärjestelmien ylläpitoon, kehittämiseen ja tarpeen mukaiseen saneeraukseen.

Tietojärjestelmien uudistamis- ja ylläpitopalvelu sisältää:

  • Järjestelmän toimintoihin ja toteutustapaan perehtyminen ja kehitysanalyysi
  • Tarvittaessa teknisen dokumentaation päivittäminen
  • Kehitys- ja testausympäristöjen tarkastus ja uudistus
  • Ylläpito- ja versiopäivitysprosessien uudelleen suunnittelu
  • Kehitystoimenpiteiden suunnittelu ja vaiheistus

Hallittu ylläpitopalvelu sisältää käyttäjien tuen, varmistukset ja tarpeen mukaiset uudistamisprosessit.